تکنولوژی – ماشین آلات

مواد اولیه مناسب، بکارگیری افراد متخصص و استفاده از تکنولوژی و ماشین آلات مدرن، رئوس اصلی هرم تولید می باشند. در نتیجه، جهت تولید محصولی با کیفیت بایستی رئوس اصلی این هرم کاملا بدون نقص بوده و در فرآیند تولید با نظم خاص مدیریتی در کنار هم قرار گیرد. وینتک در طی سالهای متوالی تولید علاوه بر افزایش دانش فنی و مهارت نیروهای متخصص خود، همواره از بهترین تکنولوژی ماشین آلات و تجهیزات موجود در این صنعت جهت تولید محصولات خود بهره مند گردیده است.