سيستم بازشو تک حالته و دو حالته

  

این سیستم یراق آلات طوری طراحی شده است که امکان باز شدن بصورت افقی و عمودی را فراهم میکند. مزیت باز شدن بصورت عمودی در جایی که پرده نصب شده این است که لنگه پنجره فضایی را اشغال نمی کند.

 

در این سیستم بازشو با توجه به وزن شیشه دو جداره ابعاد لنگه بسیار مهم است شرکت نوسازه آرا با رعایت استاندارد اندازه شیشه پنجره را طوری طراحی میکند که در آینده هیچ گونه مشکلی از بابت باز و بسته شدن ایجاد نشود.