سيستم بازشو کشویی

در این سیستم بجای لاستیک مخصوص از مویی استفاده میشود که باعث می شود تا حدودی عایق بودن پنجره کمتر از نوع بازشو (نرمال یا دو طرفه) باشد. سیستم کشویی در دو نوع جفت ریل و تک ریل موجود می باشد.

 

سیستم کشویی جفت ریل:

این سیستم قابلیت حرکت دو لنگه بطور همزمان به چپ و راست را دارد و تمیز کردن شیشه های پنجره بسیار آسان خواهد بود.

 

سیستم کشویی تک ریل:

این سیستم از لحاظ عایق بودن بسیار مناسب تر از سیستم جفت ریل می باشد. رعایت ابعاد لنگه در این سیستم نیز بسیار مهم است.