مراحل تولید و محصولات تولیدی

مواد خام شامل پودر pvc و سایر مواد افزودنی موجود و ذخیره شده در تانک سیلو توسط دستگاه میکس دیجیتال با دقت صدم گرم ترکیب می شود. جهت به دست آوردن ماده ترکیبی upvc با کیفیت، ضمن رعایت ضرایب مواد افزودنی در فرمولاسیون نهایی، این ترکیب در دماهای مختلف انجام میگیرد. (ترکیب سرد و گرم) پس از میکس و دوره انتظار، مواد ترکیبی upvc توسط خطوط و پمپ های مخصوص به دستگاههای اکسیژن منتقل میگردد. ماده ترکیبی upvc در خطوط اکستروژن طی مراحل و دماهای خاص تبدیل به خمیر و وارد مراحل عبور از قالب ها و عملیات شکل دهی می شود و پس از خروج از قالب وارد محفظه های آب سرد میگردد تا مرحله شکل دهی پروفیل پایان پذیرد.