نرم افزار طراحي

جهت سهولت در طراحی و نهایتا ساخت درب و پنجره های UPVC و جلوگیری از احتمال خطا، نرم افزار کامپیوتری لازم آماده گردید که در آن تمام اطلاعات فنی و مشخصات هندسی پروفیل های wintech درج گردیده است و پس از طراحی و ترسیم ابعاد درب و پنجره ها در این نرم افزار به سهولت اطلاعات لازم جهت ساخت یک پنجره و یا درب UPVC به شرح ذیل در اختیار کاربر قرار میگیرد.1- انواع پروفیل مصرفی                                                5- ابعاد و تعداد برش پروفیل های تقویتی گالوانیزه

2- ابعاد برش به تفکیک نوع پروفیل                 6- نوع و تعداد یراق آلات مورد نیاز

3- تعداد برش به تفکیک نوع پروفیل                 7- اطلاعات شیشه شامل رنگ، ضخامت، ابعاد و متراژ

4- زوایای برش پروفیل ها                                              8- محاسبات پیشنهاد قیمت جهت ارائه به مشتری