سیستم کشویی جفت ریل:

این سیستم قابلیت حرکت دو لنگه بطور همزمان به چپ و راست را دارد و تمیز کردن شیشه های پنجره بسیار آسان خواهد بود.